ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΜΑΥΡΩΝ ΖΩΝΩΝ

Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗ 19.30-21.00μμ στο Dojo Καθολικών 4, 5ος όροφος (περίοδος 2019-2020)