ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Τεχνικό Σεμινάριο 12-13 Οκτωβρίου 2019 με τον Jean Michel Meyer (Godan, France) και την Astride Schneider (Yodan, France)
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.