Επόμενη Προπόνηση Μαύρων Ζωνών την Κυριακή 18 Μαρτίου, στις 20.00, στο ντόζο Θεσσαλονίκη ’84.